ชื่อ - นามสกุล :นายอุดร มหาวรรณ
ตำแหน่ง :รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 0877282030
ที่อยู่ :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :