ชื่อ - นามสกุล :นายบัตร พุทธมณี
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประปา
เบอร์โทร :
ที่อยู่ :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองช่าง
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประปา