ชื่อ - นามสกุล :นายศักดิ์ อภิวงศ์
ตำแหน่ง :พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร :
ที่อยู่ :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม :