ชื่อ - นามสกุล :นายคำปัน กำแพงแก้ว
ตำแหน่ง :เลขานุการ นายกฯ
เบอร์โทร : 0844802409
ที่อยู่ :518 หมู่ 5 ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :